ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kőrösi László (továbbiakban mint Adatkezelő) elkötelezett az ügyfelei és mindazon személyek adatainak a védelme iránt, akik felkeresik  weboldalát.  

Tájékoztatásunk fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A Tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogorvoslatban írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók.
A honlap használója a jelen Tájékoztatóval a honlap használatának általános szabályait illetve az ehhez fűződő Jogi feltételeit és lehetőségeit ismeri meg.

A honlapra látogató aktív hozzájárulásával elfogadottnak ismeri el, hogy a személyes adatait az Adatkezelő megismerheti. Amennyiben nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni. 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességért kizárólag az azt megadó személy felel.

Adatkezelés irányelvei:

A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezi. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A megadott személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeljük. A pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítása csak szükséges ideig lehetséges.

Az Adatkezelő törekszik a megfelelő technikai és szervezeti védőintézkedések megtételére az Ön személyes adatainak bizalmas jellegének megőrzése érdekében.

Ezen  adatok:
– biztonságáért ,
– annak megakadályozásáért, hogy személyes adatai jogtalanul ne módosuljanak
– vagy felhatalmazással nem rendelkező harmadik személy ezekhez hozzáférjen.

A weboldal adatkezelője: Kőrösi László

weboldal online elérhetősége: https://ozonfertotlenites.hu/

Kapcsolat:

A vállalkozás neve: Kőrösi László e.v.
A vállalkozás címe: 1222 Bp, Wesselényi u. 18.
A vállalkozás email címe: info@nedvesfal.hu
Telefonszáma: 0620-490-3375
A vállalkozás nyilvántartási száma: 32414683
A vállalkozás adószáma:  66178538-1-43

Ezúton szeretnénk tájékoztatni  vásárlóinkat és érdeklődőinket az adatvédelmi tájékoztatóban, hogy  honlapunkon kezelt személyes adataikat milyen jogalappal, milyen célból, milyen időtartalommal, kezelünk.

Tájékoztatásunk kiterjed a kezelt adatok körére, adatainak módosítására  vagy törlési lehetőségeire.

A problémamentes ügymenethez, az üzleti tevékenység végzéséhez elengedhetetlen személyes adatokat
gyűjteni. Ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás későbbi garanciális nyomon követéséhez tároljuk.

Honlapunkon keresztül történt megkeresés esetében a személyes adatok kezelése:

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Adatkezelésben érinettek köre: a kapcsolati fül alatt személyes adatokat megadó felhasználók
Adatkezelés időtartalma: a hozzájárulás visszavonásáig
Adatok tárolási módja: elektronikus és/vagy papír alapon
Kezelt adatok köre: Név, cím, elérhetőség (telefonszám, email cím)
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő, Adatkezelő munkatársai, szerződött adatfeldolgozók

Érintett személyes adatainak adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található checkboxban teheti meg.

Személyes adatok módosítása vagy törlése kérelmezhető emailben vagy telefonon az adatkezelő megadott elérhetőségein.

Adatkezelési tájékoztatónk célja, hogy a weboldalon történt kapcsolatfelvétel során megadott személyes
adatok elveit és szabályait ismertessük.
Adatkezelési tájékoztatónk az oldal használata során kezelt adatok használatára terjed ki.

Adatkezelő a személyes adatokat csak a GDPR rendeletben meghatározott célra, előzetes tájékoztatás után, korábban meghatározott célhoz rögzített ideig a megfelelő jogalappal kezeli.

Weboldalunk látogatója, az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelője a weboldal használatával hozzájárulását adja, hogy:

 • személyes adatait az Adatkezelő a meghatározott cél érdekében
 • a szolgáltatást igénybevevő hozzájárulásával
 • az Ügyfél kapcsolatfelvételétől a hozzájárulásának visszavonásáig kezelje.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható. Személyes adatainak a törlését, módosítását egy email küldésével tudja kezdeményezni weboldalunkon a kapcsolat fül alatt. Ezen irányú megkeresését az Adatkezelő 15 munkanapon belül teljesíti.

Amennyiben  adatkezelések jogalapja nem az érintett hozzájárulása, akkor a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint az Adatkezelő az érintett hozzájárulása nélkül, törvényi kötelezettségének eleget téve kezelheti a személyes adatot.

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése (számlázás)
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Adatkezelésben érinettek köre: szolgáltatást, terméket megrendelő Érintettek
Adatkezelés időtartalma: jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig
Adatok tárolási módja: elektronikus és/vagy papír alapon
Kezelt adatok köre: Név, cím, emailcím, adószám
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő, Adatkezelő munkatársai, Adatkezelő adatfeldolgozója

Adatfeldolgozók:

Az Adatfeldolgozó a jelen tájékoztatóban meghatározza, hogy mely címzetteknek továbbítja a személyes adatokat titoktartási kötelezettséggel.

 1. Könyvelő: Wilk Ádám

 Adatfeldolgozó elérhetősége: +36-70-947-5066

 2. Tárhely szolgáltató: Tárhely sz: C-Host Kft 

 Tárhely szolgáltató elérhetősége: info@nethely.hu

Az Adatkezelővel írásbeli szerződés alapján működik együtt az Adatfeldolgozó.

Az Adatkezelő minden olyan szerződéses partnerétől (adatfeldolgozójától) aki személyes adatok birtokába juthat megköveteli és elvárja az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete szerinti működést.

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést  annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés folyamán, hogy ezáltal a lehető legkisebb legyen az adatkezelési kockázat.

Cookie- Sütik a weboldalon

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például:

 • az oldal beállításai
 • a bejelentkezés állapota.
 • IP cím
 • bejelentkezés helye

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről az Adatkezelő  a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Adatkezelésben érinettek köre: a weboldal látogatói
Adatkezelés időtartalma: hozzájárulás visszavonásáig
Adatok tárolási módja: elektronikus
Kezelt adatok köre: IP cím, időpont, beállítási adatok
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő

Google Analytics

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet.

„Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

vagy

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout elérhetőségeken.

 A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Adatkezelésben érinettek köre: a weboldal látogatói
Adatkezelés időtartalma: hozzájárulás visszavonásáig, amit a weboldalunkra látogató a megadott weboldal elérhetőségek segítségével ki tud kapcsolni
Adatok tárolási módja: elektronikus
Kezelt adatok köre: IP cím, időpont, beállítási adatok
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő, Adatfeldolgozó

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

 • a tájékoztatáshoz való jog,

Ügyfeleink ingyenes tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének részleteiről, a jogszabályban meghatározott eseteken kívül kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

 • adatok helyesbítéséhez való jog,

Ügyfelünk kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • az adatok törléséhez való jog,

Ügyfelünk kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére más törvényi jogszabály nem kötelezi, ha ügyfelünk visszavonja adatai kezeléséhez korábban megadott hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes késedelem nélkül törlésre kerülnek!

 • a tiltakozás joga, elfeledtetéshez való jog

Ügyfelünknek jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Ezt az Adatkezelőnek mérlegelés nélkül elfogadja, amennyiben nincsen szüksége más törvényi kötelezettségeiből adódóan a továbbiakban a megadott személyes adatokra, a törlést 15 munkanapon belül elvégezi.

 • hozzáféréshez való jog

Ügyfelünk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Mindezen jogok az adatkezelés időtartamán belül ténylegesen megilletik szolgáltatásainkat igénybe vevő Ügyfeleinket a kapcsolatfelvételtől a garanciális idő végéig. 

Adatbiztonság: 

Jogosulatlan hozzáféréssel, jogosulatlan kezeléssel (különös képen jogosulatlan adat megszerzésre, feldolgozásra, annak megváltoztatására vagy annak megsemmisítése ellen)  az Adatkezelő megfelelő technikai megoldásokkal és eljárási szabályok kiválasztásával próbálja a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni ennek kockázatát. 

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Kőrösi László egyéni vállalkozó, Aquapol-3000 Kft.. közvetlen munkatársai, szerződött adatfeldolgozói.

Jogorvoslat

Szolgáltatásainkat igénybe vevő Ügyfeleink ingyenes tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérhetik azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

Az Adatkezelő felelősségébe tartozóan  az adatincidensekről,  adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Adatvédelmi incidens: az adatok biztonságának  olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Szabályzatot módosítani a változó jogszabályokhoz igazítani.
Mindezen módosításokat, változtatásokat  az Adatkezelő honlap felületén közzéteszi, erről vásárlóit , ügyfeleit tájékoztatja.

Egyebek

Ha egy terminált több személy is használ, vagy a terminálon több internetes program is fut, egyértelműen
nem tudjuk biztosítani, hogy az Ön termináljának szánt szolgáltatások és reklámok valóban egy adott felhasználóhoz jutnak el és nem a terminál más felhasználójához.

Adatvédelmi tájékoztatóban előforduló fogalmak:

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (kizárólag az adatkezelő utasításait végzi el jogszerűen)

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelési kockázat:különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (rendelkezik az adatkezelési műveletek fellett)

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, pl.: munka lapon az adatkezelési nyilatkozat aláírása

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat

Társaság: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától